Gözleg, kagyz we tagta gaplamak üçin ereýän bio-siňdirilýän päsgelçilikleriň netijelidigini aýdýar

DS Smit we Aquapak, tabşyran täze gözleginde, bio-siňdirilip bilinýän barýer örtükleriniň işleýşine zyýan bermezden kagyzyň gaýtadan işleniş derejesini we süýüm öndürijiligini ýokarlandyrýandygyny görkezýändigini aýtdy.

NEWS

URL:HTTPS://WWW.DAIRYREPORTER.COM/ARTICLE/2021/11/04/STUDY- SHOWS


Iş wagty: Noýabr-04-2021