Double wall ripple cup sleeve machine

Iki gezek diwar çüýşeli käse ýeň maşyn

 • SM100 paper cup sleeve machine

  SM100 kagyz käse ýeňli maşyn

  SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150 pc / min bolan goşa diwar käselerini öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmeleňden, ultrases ulgamy / gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş ýelimlenmesi we daşarky ýeň bilen içki käsäniň arasynda möhürlemek üçin sowuk ýelim / gyzgyn eriş ýelimleýiş ulgamy işleýär.

  Jübüt diwar kubogynyň görnüşi goşa diwar kagyz käseleri (iki içi boş diwar käseleri we goşa diwar stakanlary) ýa-da plastmassa içki käse we daşarky kagyz ýeňleri bilen birleşdirmek / gibrid käseler bolup biler.

 • SM100 ripple double wall cup forming machine

  SM100 goşa diwar stakany emele getirýän maşyn

  SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan diwar çüýşelerini öndürmek üçin niýetlenendir.Ultrases ulgamy ýa-da gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş bilen kagyz boş üýşmekden işleýär.

  Düwürtik diwar käsesi barha meşhur bolýar, sebäbi özboluşly tutma duýgusy, skide garşy ýylylyga garşy aýratynlygy we beýikligi sebäpli saklanylanda we daşalanda has köp ýer tutýan adaty içi boş goşa diwar käsesi bilen deňeşdirilende, çüýşe käsesi gowy bolup biler warianty.

 • CM100 desto cup forming machine

  CM100 desto kubok emele getiriji maşyn

  CM100 Desto kubok emele getiriji maşyn, durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan Desto käselerini öndürmek üçin niýetlenendir.

  Plastiki gaplamalara has ekologiýa taýdan amatly alternatiwa hökmünde “Desto cup” çözgütleri güýçli warianty subut edýär.“Desto” käsesi ýokary hilli çap edilen karton ýeň bilen gurşalan PS ýa-da PP-den ýasalan gaty inçe plastmassa içki käseden ybarat.Önümleri ikinji material bilen birleşdirip, plastmassa mazmuny 80% -e çenli azaldar.Iki material ulanylandan soň aňsatlyk bilen bölünip, aýratyn gaýtadan işlenip bilner.

  Bu kombinasiýa dürli mümkinçilikleri açýar:

  • Aşakdaky ştrih-kod

  • Kartonyň içinde çap edilýän ýer hem bar

  • Aç-açan plastmassa we kesilen penjire bilen