CM300 kagyz jamy emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

CM300 ýeke PE / PLA ýa-da durnukly önümçilik tizligi 60-85pcs / min bolan suw esasly biodegrirlenip bilýän barýer materiallary bilen örtülen kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Bu enjam, esasanam towuk ganaty, salat, nahar we beýleki sarp ediş önümleri ýaly iýmit gaplamak üçin kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

CM300 ýeke PE / PLA ýa-da durnukly önümçilik tizligi 60-85pcs / min bolan suw esasly biodegrirlenip bilýän barýer materiallary bilen örtülen kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Bu enjam, esasanam towuk ganaty, salat, nahar we beýleki sarp ediş önümleri ýaly iýmit gaplamak üçin kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa CM300
Önümçiligiň kagyz käsesi 28oz ~ 85oz
size
Iň ýokary diametri: 150 - 185mm Aşakdaky diametri: 125 - 160mm

Jemi beýikligi: 40 - 120mm

Isleg boýunça beýleki ululyklar

Önümçilik tizligi 60-85 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Gyzgyn howany gyzdyrmak we ultrases
Aşakdaky möhürleme usuly Yssy howany gyzdyrmak
Bahalandyrylan güýç 28 KWt
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L3,020mm x W1,600mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 5500 kg
Önümçilik tizligi 60-85 sany / min

Elýeterli kagyz

PEeke PE / PLA, goşa PE / PLA, PE / Alýumin ýa-da suw esasly biodegrirlenip bilinýän materiallar bilen örtülen kagyz tagtasy

Bäsdeşlik artykmaçlygy

GEÇIRMEK
Mechan Mehaniki geçiriş ulgamy üçin doly ýag çalmak, enjamyň hyzmat möhletini kepillendirmek.
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Gurluşy täsirli we ýönekeý, aňsat we tehniki hyzmat üçin ýeterlik ýer goýýar.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).

YNSAN DIZAYN GURAMASY
❋ Eplenýän ganatlar ing pyçakly tigir we gyrasy aýlaw stansiýalary esasy stoluň üstünde sazlanýar, esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.
Bejeriş üçin amatly gurluş we ini bilen işlenip düzülen iki gatly kagyz boş geçiriji we gapdal möhürleýiş stansiýalary.

ELEKTRIK DIZayn
❋ Elektrik dolandyryş kabineti: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, Japanaponiýanyň “Mitsubishi” ýokary derejeli önümini saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz nyşanlarynyň giň görnüşini uýgunlaşdyryp bilýärler.
Aters Gyzdyryjylar, Şweýsariýada öndürilen meşhur marka bolan “Leister” -i, gapdal tikiş goşundylary üçin ultrases sesini ulanýarlar.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylmagy we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler
❋ Elektrik bölekleri has gowy öndürijilik we hyzmat ömri üçin halkara markalaryny ulanýarlar.

Maşyn iş ädimleri

Kagyz boş ýerleri iýmitlendirmek → gapdaldan ýyladyş → bukulmak we möhürlemek → käse ýeňi geçirmek → aşaky emele getirmek we goýmak → erkek mandrel → aşaky ýyladyş 1 → aşaky ýyladyş 2 rim egrilik 1 → stakan rim egrilik 2 → sanamak we ýygnamak üçin akym


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň