Aýratyn

Maşynlar

10+ ýyllyk tejribe
Hünärmen
Kagyz käsäni emele getirýän maşyn öndüriji

ad_about1111333

USULLAR Maşyn gurallary HYZMATDAŞ bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Sag saýlamakdan we düzmekden
Görnükli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etjek işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

Huan Çiang, dürli kagyz käse we kagyz gaplary, tegelek we tegelek däl enjamlary öndürmekde ýöriteleşen hünär öndürijisidir.Bütin dünýädäki müşderilerimize ygtybarly we durnukly enjamlary üpjün etmek üçin tehniki ukyplara eýe.

Huan Çiang topary Hytaýda onlarça ýyl bäri ýokary hilli kagyz käse maşynlary öndürmek bilen meşgullanýar.Toplanan tehnologiýalarymyz we tejribämiz, bäsdeşlige ukyply bahalarda maşynlaryň durnuklylygyny we netijeliligini kepillendirýär.

 • news
 • small_news
 • small_NEWS
 • small_Single use plastics_by_Harry Wedzinga
 • small_news (1)

ýakynda

HABARLAR

 • Kagyz käseleriniň gysgaça taryhy

  Kagyz käseleri miladydan öňki 2-nji asyrda oýlanyp tapylan we çaý içmek üçin ulanylýan imperiýa Hytaýda dokumentleşdirilipdir.Dürli ululykda we reňkde gurlup, bezeg dizaýnlary bilen bezelipdir.Kagyz käseleriniň tekstli subutnamasy aşakda ...

 • IŞLERDE INeke-täk plastmassalary azaltmak üçin Niderlandlar

  Gollandiýa ofis giňişliginde bir gezeklik plastmassa önümlerini ep-esli azaltmagy meýilleşdirýär.2023-nji ýyldan başlap bir gezek ulanylýan kofe käseleri gadagan ediler.Döwlet sekretary Stiwen van Weyenberg 2024-nji ýyldan başlap naharhanalara plastik gaplamak üçin goşmaça töleg tölemeli bolar ...

 • Gözleg, kagyz we tagta gaplamak üçin ereýän bio-siňdirilýän päsgelçilikleriň netijelidigini aýdýar

  DS Smit we Aquapak, tabşyran täze gözleginde, bio-siňdirilip bilinýän barýer örtükleriniň işleýşine zyýan bermezden kagyzyň gaýtadan işleniş derejesini we süýüm öndürijiligini ýokarlandyrýandygyny görkezýändigini aýtdy.URL: HTTPS: //WWW.DAIRYREPORTER.COM/ARTICLE/2021/1 ...

 • Unionewropa Bileleşigi: Bir gezeklik plastmassany gadagan etmek täsir edýär

  2021-nji ýylyň 2-nji iýulynda Useewropa Bileleşiginde (EUB) bir gezek ulanylýan plastmassalar baradaky Direktiw güýje girdi.Direktiwada alternatiwalar bar bolan bir gezeklik plastmassany gadagan edýär.“-Eke-täk ulanylýan plastmassa önümi” pl-dan doly ýa-da bölekleýin öndürilen önüm hökmünde kesgitlenýär ...

 • PACKCON söwda sergisinde görüşeris!Bizi Hall W2 Booth B88-de duşuşyň