SM100 goşa diwar stakany emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan diwar çüýşelerini öndürmek üçin niýetlenendir.Ultrases ulgamy ýa-da gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş bilen kagyz boş üýşmekden işleýär.

Düwürtik diwar käsesi barha meşhur bolýar, sebäbi özboluşly tutma duýgusy, skide garşy ýylylyga garşy aýratynlygy we beýikligi sebäpli saklanylanda we daşalanda has köp ýer tutýan adaty içi boş goşa diwar käsesi bilen deňeşdirilende, çüýşe käsesi gowy bolup biler warianty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan diwar çüýşelerini öndürmek üçin niýetlenendir.Ultrases ulgamy ýa-da gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş bilen kagyz boş üýşmekden işleýär.

Düwürtik diwar käsesi barha meşhur bolýar, sebäbi özboluşly tutma duýgusy, skide garşy ýylylyga garşy aýratynlygy we beýikligi sebäpli saklanylanda we daşalanda has köp ýer tutýan adaty içi boş goşa diwar käsesi bilen deňeşdirilende, çüýşe käsesi gowy bolup biler warianty.

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa SM100
Önümçiligiň kagyz käsesi 2oz ~ 16oz
Önümçilik tizligi 120-150 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Ultrases / gyzgyn ereýän ýelim
Bahalandyrylan güýç 21 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L2,820mm x W1,300mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4200 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň ýokary diametri: 45 - 105mm
★ Aşakdaky diametri: 35 - 78mm
★ Jemi beýikligi: iň ýokary 137mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

size

Elýeterli kagyz

Örtülen ýa-da örtülmedik kagyz tagta

Bäsdeşlik artykmaçlygy

Feed Iýmit stoly kagyz tozanynyň esasy çarçuwa girmeginiň öňüni almak üçin goşa palta dizaýnydyr.
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).
❋ Elektrik dolandyryş kabineti: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, Japanaponiýanyň “Mitsubishi” ýokary derejeli önümini saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz nyşanlarynyň giň görnüşini uýgunlaşdyryp bilýärler.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylmagy we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler

HQ SM100 ýeň maşynynyň özboluşly aýratynlygy, süýümli käsäni, goşa diwar käsesiniň adaty görnüşini, içki plastmassa käse bilen gibrid käsäni we örtülen kagyz ýeňi öndürmek üçin niýetlenendir.Mundan başga-da, SM100 maşynyny önümçilik aralygy üçin has çeýe we zerur bolanda kagyz käse önümçiligine geçirmek has aňsat bolan 2-32oz kagyz käsäni emele getirýän maşyna öwrüp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň