Products

Önümler

 • CM100 paper cup forming machine

  CM100 kagyz käsäni emele getirýän maşyn

  CM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan kagyz käseleri öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

 • SM100 paper cup sleeve machine

  SM100 kagyz käse ýeňli maşyn

  SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150 pc / min bolan goşa diwar käselerini öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmeleňden, ultrases ulgamy / gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş ýelimlenmesi we daşarky ýeň bilen içki käsäniň arasynda möhürlemek üçin sowuk ýelim / gyzgyn eriş ýelimleýiş ulgamy işleýär.

  Jübüt diwar käsesiniň görnüşi goşa diwar kagyz käseleri (iki sany içi goşa diwar käseleri we goşa diwar stakanlary) ýa-da plastmassa içki käse we daşarky kagyz ýeňleri bilen birleşdirmek / gibrid käseler bolup biler.

 • FCM200 non-round container forming machine

  FCM200 tegelek konteýner emele getiriji maşyn

  FCM200 durnukly önümçilik tizligi 50-80pc / min bolan tegelek däl kagyz gaplary öndürmek üçin niýetlenendir.Görnüşi gönüburçly, inedördül, ýumurtga, tegelek däl we ş.m. bolup biler.

  Häzirki wagtda iýmit gaplamak, çorba gaplary, salat tabaklary, gaplary, gönüburçly we inedördül şekilli gaplary diňe gündogar iýmitleri üçin däl, eýsem salat, spagetti, makaron ýaly günbatar görnüşli iýmitler üçin has köp kagyz gaplamak üçin ulanylýar. , deňiz önümleri, towuk ganatlary we ş.m.

 • CM300 paper bowl forming machine

  CM300 kagyz jamy emele getirýän maşyn

  CM300 ýeke PE / PLA ýa-da durnukly önümçilik tizligi 60-85pcs / min bolan suw esasly biodegrirlenip bilýän barýer materiallary bilen örtülen kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Bu enjam, esasanam towuk ganaty, salat, nahar we beýleki sarp ediş önümleri ýaly iýmit gaplamak üçin kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.

 • HCM100 paper cup forming machine

  HCM100 kagyz käsäni emele getirýän maşyn

  HCM100, durnukly önümçilik tizligi 90-120pcs / min bolan kagyz käseleri we kagyz gaplary öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmeleňden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.Bu enjam esasanam 20-24oz sowuk içgi käseleri we popkorn jamlary üçin niýetlenendir.

 • SM100 ripple double wall cup forming machine

  SM100 goşa diwar stakany emele getirýän maşyn

  SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan diwar çüýşelerini öndürmek üçin niýetlenendir.Ultrases ulgamy ýa-da gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş bilen kagyz boş üýşmekden işleýär.

  Düwürtik diwar käsesi barha meşhur bolýar, sebäbi özboluşly tutma duýgusy, skide garşy ýylylyga garşy aýratynlygy we beýikligi sebäpli saklanylanda we daşalanda has köp ýer tutýan adaty içi boş goşa diwar käsesi bilen deňeşdirilende, çüýşe käsesi gowy bolup biler warianty.

 • CM100 desto cup forming machine

  CM100 desto kubok emele getiriji maşyn

  CM100 Desto kubok emele getiriji maşyn, durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan Desto käselerini öndürmek üçin niýetlenendir.

  Plastiki gaplamalara has ekologiýa taýdan amatly alternatiwa hökmünde “Desto cup” çözgütleri güýçli warianty subut edýär.“Desto” käsesi ýokary hilli çap edilen karton ýeň bilen gurşalan PS ýa-da PP-den ýasalan gaty inçe plastmassa içki käseden ybarat.Önümleri ikinji material bilen birleşdirip, plastmassa mazmuny 80% -e çenli azaldar.Iki material ulanylandan soň aňsatlyk bilen bölünip, aýratyn gaýtadan işlenip bilner.

  Bu kombinasiýa dürli mümkinçilikleri açýar:

  • Aşakdaky ştrih-kod

  • Kartonyň içinde çap edilýän ýer hem bar

  • Aç-açan plastmassa we kesilen penjire bilen

 • HCM100 take away container forming machine

  HCM100 konteýner emele getirýän maşyny alýar

  HCM100 ýeke PE / PLA, goşa PE / PLA ýa-da örtülen beýleki biodegrirlenip bilinýän materiallary öndürmek üçin niýetlenendir, durnukly önümçilik tizligi 90-120pcs / min.Konteýnerleri iýmit paketinde nahar, spagetti, towuk ganaty, kebap… we ş.m. ulanyp bolýar.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

 • HCM100 super tall cup forming machine

  HCM100 super beýik kubok emele getiriji maşyn

  HCM100, iň beýikligi 235mm bolan gaty uzyn kagyz käseleri öndürmek üçin niýetlenendir.Durnukly önümçilik tizligi 80-100pcs / min.Örän beýik kagyz käse, uzyn plastik käseler üçin, şeýle hem ajaýyp iýmit gaplamak üçin gowy çalyşma.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

 • Visual System Cup Inspection Machine

  Wizual ulgam kubogynyň barlag enjamy

  JC01 käse barlag enjamy, hapa, gara nokat, açyk çyzyk we aşaky ýaly käse kemçiliklerini awtomatiki kesgitlemek üçin niýetlenendir.

 • CM200 paper bowl forming machine

  CM200 kagyz jamy emele getirýän maşyn

  CM200 kagyz jamy emele getirýän maşyn, durnukly önümçilik tizligi 80-120pcs / min bolan kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

  Bu enjam konteýnerleri, salat gaplaryny, orta ululykdaky doňdurma gaplaryny, sarp edilýän iýmit iýmit paketini we ş.m. almak üçin kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.