Rectangular cup forming machine

Gönüburçly käse emele getirýän maşyn

  • FCM200 non-round container forming machine

    FCM200 tegelek konteýner emele getiriji maşyn

    FCM200 durnukly önümçilik tizligi 50-80pc / min bolan tegelek däl kagyz gaplary öndürmek üçin niýetlenendir.Görnüşi gönüburçly, inedördül, ýumurtga, tegelek däl we ş.m. bolup biler.

    Häzirki wagtda iýmit gaplamak, çorba gaplary, salat tabaklary, gaplary, gönüburçly we inedördül şekilli gaplary diňe gündogar iýmitleri üçin däl, eýsem salat, spagetti, makaron ýaly günbatar görnüşli iýmitler üçin has köp kagyz gaplamak üçin ulanylýar. , deňiz önümleri, towuk ganatlary we ş.m.